طراحی غرفه ,ساخت غرفه , اجرای غرفه و غرفه آرایی غرفه نمایشگاهی

انواع جانمایی در غرفه سازی:
غرفه معمولی یا ردیفی:
این غرفه از سه طرف با  غرفه های مجاور دارای دیواره مشترک و همجوار است و از یک طرف به راهرو مشرف و قابل رویت بازدید کنندگان می باشد و به غرفه یک بر نیز معروف است. پهنا و عمق این گونه غرفه ها ، متفاوت است و غرفه ای با عرض بیشتر ، اگر عمق مناسب داشته باشد از مقبولیت بالاتری برخوردار است. به این غرفه ها به دلیل قرار گرفتن در کنار یکدیگر و در یک ردیف ، غرفه ردیفی نیز اطلاق می شود .
غرفه نبشی :
این غرفه ها از دوطف با غرفه های دیگر همجوار و دارای دیواره مشترک و از دو طرف دیگر به سمت راهرو می باشند و با توجه قابل رویت بودن از دوطرف ارزش بالاتری دارند و طراحی و چیدمان آن مشکل تر و گران تر می باشد و هزینه غرفه سازی بالاتری دارد.
غرفه شبه جزیره ای :
این گونه غرفه ها سه وجه قابل رویت در غرفه سازی برای  بازدید دارند و از یک طرف مسدود میباشند.
غرفه جزیره ای :
این گونه غرفه از جهار طرف به راهرو راه داردو از تمام زوایا قابل دید و دسترسی می باشد.

عوامل موثر در طراحی در غرفه سازی

چندین شاخص در طراحی غرفه نمایشگاهی و غرفه سازی نقش موثر دارند که میتوان به موارد زیر به صورت فهرست وار اشاره نمود:

– موقعیت شرکت در ارتباط با بازار و رقیبان

– ویژگی های اقلیمی و فرهنگی محل بر گزاری

– تعداد کالاهای مورد نمایش (پرهیز از تراکم کالا)

– بودجه اختصاص یافته برای طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی

– تناسب غرفه نمایشگاهی به اهداف مشارکت

– پیام موردنظر و احساسی که مایلیم در ذهن بیننده ایجاد کنیم

– در طراحی نمونه ، موارد زیر را باید مورد توجه قرار داد :

– استفاده از رنگ های شاد و گرم در نوشته‌ها و طراحی‌های بنر و پوستر و جعبه‌های کالا که حتما آرم و لوگوی شرکت برروی آنان درج شده است

– استفاده از نور مناسب و کافی

– جلوگیری از تابش نور مستقیم و نور طبیعی به سمت بازدیدکننده

– استفاده از وسایل نورپردازی کافی و ملایم

– استفاده در حد کفایت و ظرفیت غرفه نمایشگاهی از کالا ، پوستر، بنر و حتی غرفه دار

– ناحیه بندی غرفه نمایشگاه با توجه به کوچکی و بزرگی آن

– انتخاب و ایجاد فضای مناسب برای استقرار کالاها و غرفه‌داران در صورت اجازه دسترسی آزاد بازدیدکنندگان به داخل غرفه نمایشگاهی

– استفاده مناسب از جعبه و صندوق‌های بار

– استفاده از نشان لوگو، علامت های مشخصه ، شعار منشور و پرچم شرکت و پرچم جمهوری اسلامی ایران در داخل و سر در غرفه نمایشگاهی در حد امکان

– چیدن کالا در ارتفاع مناسب و مختلف

– استفاده از طعم و بوی مطبوع در عرضه محصولات غذایی

– نمایش عملکرد و نحوه استفاده از محصول عرضه شده  در غرفه نمایشگاهی در حد امکان

– استفاده از فیلم عکس و برای نمایش عملکرد محصول یا پروسه تولید محصول

– استفاده از ماکت در اندازه های کوچک برای شرکت هایی که محصولاتشان قابل عرضه در غرفه نمایشگاهی نیست

هر طراح در حوزه کار خود با عوامل محدود کننده ای روبه رو است که آزادی را از او سلب می‌کند و مهمترین عامل محدود کننده هزینه است که غرفه دار برای طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی در نظر گرفته است عوامل دیگر عبارتند از

– میزان مجاز باری که می توان هنگام غرفه سازی در کف سالن نمایش قرار داد

– میزان ارتفاع مجاز که توسط نمایشگاه یا سازمان دهنده تعیین می شود

– ابعاد ناحیه که غرفه در آن ساخته می شود

– تعداد کارکنان غرفه

– وجود موانع فیزیکی (ستون و غیره) در محل غرفه نمایشگاهی

– موقعیت غرفه در سالن و کل نمایشگاه