انواع تابلوهای راهنما در سایزها، طرح ها و رنگ های متنوع