تندیس تقدیر به سفارش شرکت آونگ،طراحی و ساخته شده است.طراحی این محصول با توجه به لوگو این محصول بوده تا تناسب رنگ و طرح به خوبی رعایت شود.

طراحی و ساخت انواع تندیس ها با طرح و لوگو اختصاصی پذیرفته میشود.