استند ایستاده ملانگو به سفارش شرک فرانسوی قهوه و شیرینی راه‌ابریشم (تارتین) طراحی و ساخته شد.

استند ایستاده-استند تبلیغاتی-استند برندینگ