تابلوهای نیچر دکوما مناسب برای دکوراسیون منازل و انواع فضا ها میباشد. ترکیب چوب و شیشه به همراه تصویر برگ ترکیب خاص و جذابی را به وجود آورده، همچنین سایه برگ بر روی سطح پشتی باعث جلوه ای متفاوت در قاب میشود که جلب بشتر آن در فضای به کار رفته را سبب میشود.