استند اسم حنا به صورت سفارشی در رنگ سفید ساخته شده است.

استندهای اسم دکوما،قابل سفارش در رنگ ها و طرح های مختلف میباشد.