طراحی و ساخت انواع صندوق انتقادات و پیشنهادات در طرح ها ، سایز ها و رنگ های متنوع با امکان حکاکی لوگو و یا متن درخواستی شما روی پلاک