تابلو های راهنما به سفارش آزمایشگاه روشا طراحی و ساخته شده است.متریال به کار رفته در این تابلوهای راهنما پلکسی 3mlمیباشد. طراحی آن به گونه ای است که مناسب با فضاها ی آزمایشگاهی میباشد