تاپر کیک تولد-المیرا،به صورت سفارشی،در رنگ رزگلد طراحی و ساخته شده است.

سفارش انواع تاپرهای کیک،در رنگ های مختلف و طرح اختصاصی پذیرفته میشود