تاپر کیک تولد-حامد همایون،به صورت سفارشی در رنگ مشکی به صورت نت های موسیقی، طراحی و ساخته شده است.

سفارش انواع تاپرهای کیک،در سایز و رنگ های متنوع به همراه طرح اختصاصی پذیرفته میشود.