تاپر کیک تولد به سفارش مینا کیک-آوا،به صورت سفارشی در رنگ طلایی، طراحی و ساخته شده است.

سفارش انواع تاپرهای کیک،در سایز و رنگ های متنوع به همراه طرح اختصاصی پذیرفته میشود.