تاپر کیک سالگرد-عاشقانه به صورت سفارشی در رنگ نقره ای، طراحی و ساخته شده است.

سفارش انواع تاپرهای کیک،در سایز و رنگ های متنوع به همراه طرح اختصاصی پذیرفته میشود.