تاپر کیک-یا علی،به صورت سفارشی،در رنگ طلایی طراحی و ساخته شده است.

سفارش انواع تاپرهای کیک،در رنگ های مختلف و طرح اختصاصی پذیرفته میشود