ساین نام و لوگو ارمیا با استفاده از متریال پلکسی شفاف 5 میل و پیچ اسپیسر ساخته شده است. همچنین لوگو به صورت برجسته و با استفاده از متریال پلکسی سبز و قرمز و مشکی 3 میل ساخته شده است.