ساین نام و لوگو داتیس به سفارش فروشگاه داتیس به صورت برجسته طراحی و ساخته شده است. متریال به کار رفته در این لوگو، پلکسی 5میل میباشد.