ساین نام و لوگو به سفارش کلنیک همایونی دایت، طراحی و ساخته شده است.متریال به کار رفته در این محصول، پلکسی سفید و سبز 3 میل میباشد.