ساین نام و لوگو وکلای دادگستری به منظور معرفی اشخاص،طراحی و ساخته شده است. متریال به کار رفته در ساخت این ساین،پلکسی شفاف میباشد و لوگو به صورت حاکی بر روی محصول به نمایش درآمده است. نصب محصول بسیار آسان بوده و توسط پیچ اسپیسر به راحتی امکان پذیر است.