مجموعه تابلوها و ساین ای دکوراتیو،به سفارش کافه پاپ ساخته شده است.طراحی این محصولات متناسب با فضای داخلی کافی شاپ انجام گرفته و باعث به وجود آمدن فضایی متفاوت و دلنشین شده است.