صندوق انعام به سفارش سوپر پروتئین شیلان طراحی و ساخته شده است.

سایز صندوق انعام: سایز این صندوق به سفارش مشتری مکعب ضلع 30 بود که شما می‌توانید در سایز دلخواهتان سفارش بدهید.

طرح‌ صندوق انعام: این صندوق به سفارش مشتری با لوگو و نام حکاکی به همراه قفل و کلید ساخته شده است.

رنگ‌ صندوق انعام: این صندوق در رنگ‌‌ مشکی، و لوگو طلایی به سفارش سوپر پروتئین شیلان ساخته شده است، که شما می توانید در رنگ‌بندی متنوع سفارش دهید.

متریال صندوق انعام: این صندوق در متریال پلکسی گلاس به سفارش مشتری ساخته شد که شما می توانید در متریال متنوع با حک اختصاصی متن دلخواه،سفارش دهید.

محدودیت در تعداد سفارش صندوق انعاموجود ندارد.