لوح تقدیر مسابقات کارتینگ به صورت سفارشی طراحی و ساخته شده است.

سفارش ساخت انواع لوح های تقدیر، لوح های یاد بود و… به همراه طرح و لوگو اختصاصی،پذیرفته میشود.