لوگو و لوگو تایپ کومه، به سفارش شرکت کومه به صورت برجسته طراحی و ساخته شده است.متریال به کار رفته در ساخت این لوگو و لوگو تاییپ،MDF و مولتی استایل مسی به ضخامت 10 میلی متر میباشد.