تاپر کیک سالگرد ازدواج با طرح نوشته سالگرد عشقمون مبارک برای تزیین کیک سالگرد ازدواج طراحی و ساخته شد.

 

caketopper