ساین نام و لوگو دی‌لینک به سفارش شرکت آونگ برای قرار گرفتن در کانتر فروشگاه‌ها طراحی و ساخته شد.

 

ساین لوگو و نام