استند اسم نیروانا (Nirvana) به سفارش مشتری طراحی و ساخته شد.

استند اسم