استند اسم ارمیا (Ermia) به سفارش مشتری طراحی و ساخته شد.

استند اسم