انواع تابلوهای راهنمای طبفات در سایزها، طرح ها و رنگ های متنوع