طراحی و ساخت انواع قلک در سایزها، طرح ها و رنگ های متنوع