تاپر کیک تولد-آریو،به صورت سفارشی در رنگ مشکی، طراحی و ساخته شده است.

سفارش انواع تاپرهای کیک،در سایز و رنگ های متنوع به همراه طرح اختصاصی پذیرفته میشود.