تاپر کیک تولد-محمد علیزاده،به صورت سفارشی،در رنگ آبی و طراحی اختصاصی گروه موسیقی ساخته شده است.

سفارش انواع تاپرهای کیک،در سایز و رنگ های متنوع به همراه طرح اختصاصی پذیرفته میشود.