تاپر کیک تولد-چهل و چهار سالگی،به صورت سفارشی،در رنگ نقره ای طراحی و ساخته شده است.

سفارش انواع تاپرهای کیک،در رنگ های مختلف و طرح اختصاصی پذیرفته میشود