تابلوها و علائم راهنما برای اطلاع رسانی در ساختمان‌ها، هدایت مسیر، تابلوهای ایمنی،  تابلو سر درب اتاق‌ها، تابلو راهنمای طبقات.

مناسب برای فروشگاه‌ها، ساختمان‌های اداری، تجاری، مسکونی، هایپر مارکت‌ها، جشنواره ها و…