استند اسم آراد (Arad) به سفارش مشتری طراحی و ساخته شد.

استند اسم