استند اسم آرشیدا (Arshida) به سفارش مشتری طراحی و ساخته شد.

استند اسم