استند دیواری

استند دیواری به سفارش دیجی کالا برای انبار این شرکت  مخصوص بروشور و یادداشت طراحی و ساخته شد.

استند دیواری