مطالب توسط Decoma

باشگاه مشتریان

باشگاه مشتریان: باشگاه مشتریان با گردآوردن مشتریان یک مجموعه کنار هم و ثبت اطلاعات و مشخصات آن‌ها بوجود می‌آید. اطلاعات جمع‌‌‌‌‌آوری شده در یک بانک اطلاعاتی ثبت شده و می‌توان برای آن‌ها برنامه ریزی مدون انجام داد. باشگاه مشتریان به عنوان یک واحد برقرار کننده ارتباطات با افراد و یا سازمان ها تعریف می شود، که به […]

شبکه‌های اجتماعی و سفیران برند

شبکه‌های اجتماعی :  تنظیم اهداف (موفقیت چیست؟) مخاطبان شما چه کسانی هستند؟ از چه ابزارهایی استفاده می کنید؟ توسعه محتوا استراتژی گوش دادن و مشارکت استراتژی تأثیرگذار تخصیص ادغام در همه کانال ها نظارت، اندازه گیری، ارزیابی بودجه‌بندی   شبکه‌های اجتماعی را از کجا باید شروع کنیم؟ چه کسی (Who) آنها چه کسانی هستند؟ چی […]